znak SR

Exekútorský úrad Sereď

JUDr. Tomáš Vranovič, súdny exekútor

Pažitná 1017/37, 926 01, Sereď
  • IČO: 42293898
  • DIČ: 1044624350
  • č.účtu: ČSOB 4018567847/7500
  • tel.: + 421 31 3212061

Rozhodnutie o vymenovaní za súdneho exekútora MS SR číslo: 33560/2013/52

eusered(zavináč)vranovic.sk